2023 AYT Kaç Gün Kaldı?

29 Ekim 2023 Kaç Gün Kaldı?

29 Ekim Kaç Gün Kaldı? Cumhuriyetimizin 100. yılı 29 Ekim 2023 Kaç Gün Kaldı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına kaç gün kaldı? Cumhuriyetin kaçıncı yılındayız?

Anneler Gününe Kaç Gün Kaldı? Geri Sayım Aracı

2023 Anneler gününe kaç gün kaldığını öğren. Geri sayım aracı ile anneler gününe kaç gün kaldığını izle.

2023 AYT Kaç Gün Kaldı?

2023 AYT sınavı ne zaman? 2023 AYT Kaç Gün Kaldı? 2023 AYT sınavı sayacı. AYT hakkında merak ettikleriniz, AYT sayacı

2024 TYT Kaç Gün Kaldı? TYT Ne Zaman?

TYT 2023 TYT Kaç Gün Kaldı? TYT'ye kaç gün kaldığını ve TYT hakkında bütün bilgiler. 2024 TYT sayacı


2023 AYT Kaç Gün Kaldı?

2023 TYT sınavına girenlerin üniversite yolundaki son engeli 2023 AYT Kaç Gün Kaldı? 2023 AYT sınavı sayacı. AYT hakkında bütün merak ettikleriniz ve kaç gün kaldığını öğren.

AYT Nedir?

"TYT ve AYT, Türkiye'de üniversite giriş sınavları olarak bilinir ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenir. Bu sınavlar, üniversiteye giriş için önemli bir adımdır ve öğrencilerin tercih ettikleri üniversite ve bölümlere giriş için puanının yeterli olup olmadığını belirler.

TYT, Türkçe, Sosyal Bilimler ve Matematik derslerinden oluşan bir sınavdır. Türkçe sınavı, öğrencilerin dil becerilerini, okuma, yazma ve dinleme gibi dil yeteneklerini ölçer.

Sosyal Bilimler sınavı ise tarih, coğrafya, sosyoloji, psikoloji gibi konuları içerir ve öğrencilerin bu alanlarda bilgi sahibi olup olmadığını ölçer. Matematik sınavı ise öğrencilerin matematik bilgisi ve problem çözme yeteneklerini ölçer.

AYT ise Fen Bilimleri derslerinden oluşan bir sınavdır. Bu sınav, fizik, kimya ve biyoloji gibi konuları içerir ve öğrencilerin bu alanlarda bilgi sahibi olup olmadığını ölçer. TYT ve AYT sınavları, üniversite giriş sınavları olarak önemlidir ve öğrencilerin üniversiteye giriş için yaptıkları önemli bir adımdır. Bu sınavlar, öğrencilerin tercih ettikleri üniversite ve bölümlere giriş için puanının yeterli olup olmadığını belirler ve öğrencilerin gelecekteki başarılarına etkili olabilir."

2023 AYT Kaç Gün Kaldı?

www.kacgunkaldi.net sayesinde 2023 TYT Kaç Gün Kaldı? sorusuna yanıt bulabilirsiniz. 2023 AYT Sayaç altına yorum yaparak sınava giren kişiler ile iletişime geçebilirsin.

AYT Sınavı Ne Demek?

AYT, Türkiye'de Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen bir üniversite giriş sınavıdır. AYT, Fen Bilimleri derslerinden oluşan bir sınavdır ve öğrencilerin fizik, kimya ve biyoloji gibi konularında bilgi sahibi olup olmadığını ölçer. AYT sınavı, üniversiteye giriş için önemli bir adımdır ve öğrencilerin tercih ettikleri üniversite ve bölümlere giriş için puanının yeterli olup olmadığını belirler.

TYT ve AYT Nedir?

TYT ve AYT, Türkiye'de üniversite giriş sınavları olarak bilinir ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenir. Bu sınavlar, üniversiteye giriş için önemli bir adımdır ve öğrencilerin tercih ettikleri üniversite ve bölümlere giriş için puanının yeterli olup olmadığını belirler.

TYT, Türkçe, Sosyal Bilimler ve Matematik derslerinden oluşan bir sınavdır. Türkçe sınavı, öğrencilerin dil becerilerini, okuma, yazma ve dinleme gibi dil yeteneklerini ölçer. Sosyal Bilimler sınavı ise tarih, coğrafya, sosyoloji, psikoloji gibi konuları içerir ve öğrencilerin bu alanlarda bilgi sahibi olup olmadığını ölçer. Matematik sınavı ise öğrencilerin matematik bilgisi ve problem çözme yeteneklerini ölçer.

AYT ise Fen Bilimleri derslerinden oluşan bir sınavdır. Bu sınav, fizik, kimya ve biyoloji gibi konuları içerir ve öğrencilerin bu alanlarda bilgi sahibi olup olmadığını ölçer.

TYT ve AYT sınavları, üniversite giriş sınavları olarak önemlidir ve öğrencilerin üniversiteye giriş için yaptıkları önemli bir adımdır. Bu sınavlar, öğrencilerin tercih ettikleri üniversite ve bölümlere giriş için puanının yeterli olup olmadığını belirler ve öğrencilerin gelecekteki başarılarına etkili olabilir.

AYT Hangi Dersler Var?

2023 AYT sınavında, matematik, fizik, biyoloji, kimya, Türk dili ve Edebiyatı, Tarih, coğrafya ve din kültürü derslerinden sorular sorulmaktadır.

Matematik: 40 soru Fen Bilimleri: 40 soru (14 Fizik, 13 Kimya, 13 Biyoloji) Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1: 40 soru (24 Edebiyat, 10 Tarih, 6 Coğrafya) Sosyal Bilimler-2: 40 soru (11 Tarih, 11 Coğrafya, 12 Felsefe, 6 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)

Türkçe

TYT Türkçe Konuları

 • Sözcükte Anlam
 • Söz Yorumu
 • Deyim ve Atasözü
 • Cümlede Anlam
 • Paragraf
  • Paragrafta Anlatım Teknikleri
  • Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları
  • Paragrafta Yapı
  • Paragrafta Konu-Ana Düşünce
  • Paragrafta Yardımcı Düşünce
 • Ses Bilgisi
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • Sözcükte Yapı/Ekler
 • Sözcük Türleri
  • İsimler
  • Zamirler
  • Sıfatlar
  • Zarflar
  • Edat – Bağlaç – Ünlem
 • Fiiller
  • Fiilde Anlam (Kip-Kişi-Yapı)
  • Ek Fiil
  • Fiilimsi
  • Fiilde Çatı
 • Sözcük Grupları
 • Cümlenin Ögeleri
 • Cümle Türleri
 • Anlatım Bozukluğu

Sosyal bilimler

TYT Sosyal Bilimler Konuları

Tarih

 1. Tarih ve Zaman
 2. İnsanlığın İlk Dönemleri
 3. Orta Çağ’da Dünya
 4. İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
 5. İslam Medeniyetinin Doğuşu
 6. Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri
 7. Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
 8. Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
 9. Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
 10. Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti
 11. Dünya Gücü Osmanlı
 12. Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
 13. Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
 14. Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti
 15. Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
 16. Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
 17. Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
 18. Sermaye ve Emek
 19. XIX. ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
 20. XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
 21. Milli Mücadele
 22. Atatürkçülük ve Türk İnkılabı
 23. İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya
 24. II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya
 25. II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya
 26. Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye
 27. XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya

Felsefe

 • Felsefe’nin Konusu
  • Bilgi Felsefesi
  • Varlık Felsefesi
  • Ahlak Felsefesi
  • Sanat Felsefesi
  • Din Felsefesi
  • Siyaset Felsefesi
  • Bilim Felsefesi
  • İlk Çağ Felsefesi
  • MÖ 6. Yüzyıl – MS 2. Yüzyıl Felsefesi
  • MS 2. Yüzyıl – MS 15. Yüzyıl Felsefesi
  • 15. Yüzyıl – 17. Yüzyıl Felsefesi
  • 18. Yüzyıl – 19. Yüzyıl Felsefesi
  • 20. Yüzyıl Felsefesi
  •  
 • Mantık Konuları
  • Mantığa Giriş
  • Klasik Mantık
  • Mantık ve Dil
  • Sembolik Mantık
  • Psikoloji Konuları
 • Psikoloji Bilimini Tanıyalım
  • Psikolojinin Temel Süreçleri
  • Öğrenme Bellek Düşünme
  • Ruh Sağlığının Temelleri
  • Sosyoloji Konuları
 • Sosyolojiye Giriş
  • Birey ve Toplum
  • Toplumsal Yapı
  • Toplumsal Değişme ve Gelişme
  • Toplum ve Kültür
  • Toplumsal Kurumlar

Coğrafya

 • Ekosistem
  • Biyoçeşitlilik
  • Biyomlar
  • Ekosistemin Unsurları
  • Enerji Akışı ve Madde Döngüsü
  • Ekstrem Doğa Olayları
  • Küresel İklim Değişimi
 • Nüfus Politikaları
 • Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
 • Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar
 • Göç ve Şehirleşme
 •  
 • Türkiye Ekonomisi
  • Türkiye’nin Ekonomi Politikaları
  • Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı
  • Türkiye’de Tarım
  • Türkiye’de Hayvancılık
  • Türkiye’de Madenler ve Enerji Kaynakları
  • Türkiye’de Sanayi
  • Türkiye’de Ulaşım
  • Türkiye’de Ticaret ve Turizm
 • Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi
 • Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri
 • Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri
 • Küresel Ticaret
 • Bölgeler ve Ülkeler
  • İlk Uygarlıklar
  • Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü
  • Sanayileşme Süreci: Almanya
  • Tarım ve Ekonomi İlişkisi Fransa – Somali
  • Ülkeler Arası Etkileşim
  • Jeopolitik Konum
  • Çatışma Bölgeleri
  • Küresel ve Bölgesel Örgütler
 • Çevre ve Toplum
  • Çevre Sorunları ve Türleri
  • Madenler ve Enerji Kaynaklarının Çevreye Etkisi
  • Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı
  • Ekolojik Ayak İzi
  • Doğal Çevrenin Sınırlılığı
  • Çevre Politikaları
  • Çevresel Örgütler
  • Çevre Anlaşmaları
  • Doğal Afetler

AYT Matematik Konuları

 1. Temel Kavramlar
 2. Sayı Basamakları
 3. Bölme ve Bölünebilme
 4. EBOB - EKOK
 5. Rasyonel Sayılar
 6. Basit Eşitsizlikler
 7. Mutlak Değer
 8. Üslü Sayılar
 9. Köklü Sayılar
 10. Çarpanlara Ayırma
 11. Oran Orantı
 12. Denklem Çözme
 13. Problemler
 14. Kümeler
 15. Kartezyen Çarpım
 16. Mantık
 17. Fonskiyonlar
 18. Polinomlar
 19. 2.Dereceden Denklemler
 20. Permütasyon ve Kombinasyon
 21. Binom ve Olasılık
 22. İstatistik
 23. Karmaşık Sayılar
 24. 2.Dereceden Eşitsizlikler
 25. Parabol
 26. Trigonometri
 27. Logaritma
 28. Diziler
 29. Limit
 30. Türev
 31. İntegral

Fen bilimleri

AYT Fen Bilimleri Konuları

Fizik

 • Vektörler
 • Kuvvet, Tork ve Denge
 • Kütle Merkezi
 • Basit Makineler
 • Hareket
 • Newton’un Hareket Yasaları
 • İş, Güç ve Enerji II
 • Atışlar
 • İtme ve Momentum
 • Elektrik Alan ve Potansiyel
 • Paralel Levhalar ve Sığa
 • Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet
 • İndüksiyon, Alternatif Akım ve Transformatörler
 • Çembersel Hareket
 • Dönme, Yuvarlanma ve Açısal Momentum
 • Kütle Çekim ve Kepler Yasaları
 • Basit Harmonik Hareket
 • Dalga Mekaniği ve Elektromanyetik Dalgalar
 • Atom Modelleri
 • Büyük Patlama ve Parçacık Fiziği
 • Radyoaktivite
 • Özel Görelilik
 • Kara Cisim Işıması
 • Fotoelektrik Olay ve Compton Olayı
 • Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

Kimya

 • Kimya Bilimi
 • Atom ve Periyodik Sistem
 • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
 • Kimyasal Hesaplamalar
 • Kimyanın Temel Kanunları
 • Asit, Baz ve Tuz
 • Maddenin Halleri
 • Karışımlar
 • Doğa ve Kimya
 • Kimya Her Yerde
 • Modern Atom Teorisi
 • Gazlar
 • Sıvı Çözeltiler
 • Kimyasal Tepkimelerde Enerji
 • Kimyasal Tepkimelerde Hız
 • Kimyasal Tepkimelerde Denge
 • Asit-Baz Dengesi
 • Çözünürlük Dengesi
 • Kimya ve Elektrik
 • Organik Kimyaya Giriş
 • Organik Kimya
 • Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler

Biyoloji

 1. Biyoloji Bilimi
 2. Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşenler
 3. Canlıların Dünyası Hücrenin Yapısı ve İşlevi
 4. Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırması
 5. Üreme
 6. İnsanda Üreme Sistemi
 7. Kalıtım. Kalıtımın Genel İlkeleri
 8. Modern Genetik Uygulamaları
 9. Ekoloji, Ekosistem Ekolojisi
 10. Dünyamız
 11. Canlılarda Enerji Dönüşümü
 12. Solunum
 13. İnsan Fizyolojisi
 14. Komünite ve Popülasyon Ekolojisi
 15. Hayatın Başlangıcı ve Evrim

Yukarıda yer alan konuları kapsayan AYT sınavında bütün konulardan soru geleceği anlamı çıkarılmaz. Bunun için geçmiş dönem çıkan sorular kılavuzuna bakabilirsiniz.

AYT Sınavı Neleri Kapsar?

AYT, Akademik Yeterlilik Testi (Academic Proficiency Exam) olarak adlandırılır ve Türkiye'de üniversite giriş sınavı olarak kullanılır. AYT, lisans programlarına giriş için yapılır ve genellikle Türkiye'de lise son sınıf öğrencileri tarafından yapılır. AYT, Türkiye Cumhuriyeti tarafından yönetilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen yasalar çerçevesinde yapılır.

AYT, Türkiye'de üniversite giriş sınavı olarak kullanılır ve Türkiye'de lise son sınıf öğrencilerinin lisans programlarına giriş için yapması gereken bir sınavdır. AYT, öğrencilerin dil, matematik, fen bilimleri, tarih ve coğrafya derslerinde elde ettiği bilgileri ölçmek için yapılır. AYT, öğrencilerin üniversiteye giriş için gerekli olan akademik yeterliliklerini belirlemek için yapılır ve öğrencilerin lisans programlarına giriş için yapması gereken bir sınavdır.

AYT Sınavına Kimler Girebilir

AYT sınavına, Türkiye'de lise son sınıf öğrencileri katılabilir. Bu, liseyi tamamlamış veya tamamlamaya hazır olan öğrenciler için geçerlidir. AYT sınavına katılmak için öğrencilerin liseyi tamamlamış olmaları gerekir ve öğrencilerin liseyi tamamlamaya hazır olmaları da yeterlidir. AYT sınavına katılım koşulları, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen yasalar çerçevesinde belirlenir ve bu koşullar her yıl güncellenir.

AYT sınavına katılmak isteyen öğrenciler, sınavın yapıldığı tarihte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdırlar. AYT sınavına katılmak için öğrencilerin, Türkiye'de bir liseyi tamamlamış veya tamamlamaya hazır olmaları gerekir. Öğrencilerin liseyi tamamlamış olmaları veya tamamlamaya hazır olmaları, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen yasalar çerçevesinde belirlenir ve bu koşullar her yıl güncellenir. Ayrıca, AYT sınavına katılmak için öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekir.

AYT 2023 Hangi Gün Yapılacak?

2023 AYT sınavı  ÖSYM takvimine göre; 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenlenecektir. 17 Haziran'da YKS, 18 Haziran'da AYT sınavı yapılacaktır. YDT sınavı da 18 Haziran günü gerçekleşecektir.

Başvurular 6 Mart 2023'te sınav sonuçları ise 20 Temmuz'da açıklanacaktır.